IT-TEKNIKER

Teknikkonsulting innebär att vi installerar och driftar ert nätverk, era servrar och klienter. Vi ser till att backup och brandväggar fungerar. Vi kan installera och drifta virtualiseringslösningar och serverbaserad IT, exempelvis via Remote Desktop Services och Citrix. Inom teknikkonsulting arbetar vi med allt ifrån enmansföretag till företag med åtskilliga hundra anställda.

Vi kan erbjuda olika typer av serviceavtal, med olika omfattning, inställelsetider, uppföljningar och priser.

Utrustningen behöver inte stå hos er. Ni kan köra på vårt IT-hotell, vilket ger en speciellt bekymmersfri tillvaro.

ittekniker2

VÅRA PRODUKTER

KONTAKTA OSS

Individuell kontaktinformation hittar du på sidan Kontakta oss.

ADRESS

Trehäradsvägen 44
241 38 Eslöv

TELEFON

0413-171 00