IT-PRODUKTER

Vi erbjuder en bred portfölj av IT-produkter, program och tjänster. Vi hjälper dig att optimera valet av produkter till din nuvarande IT-miljö med full hänsyn till era befintliga kunskaper, licenser och IT-infrastruktur.

hardware

HÅRDVARA

Vi säljer IT-produkter, men vanligtvis gör vi det i kombination med något annat. Det kan handla om att vi analyserar och dokumenterar er IT-miljö, att hjälpa till att välja rätt produkter och givetvis installation, så de nya produkterna fungerar på bästa sätt.

Vi säljer Fujitsu, Svanenmärkta produkter.

hardware

MJUKVARA

Vi kan vara med hela vägen från val av programprodukt till installation. Datiq är återförsäljare av de flesta programvaror, råder det osäkerhet om vilket program eller version som passar bäst så löser vi det. I dag kan de olika licensieringsformerna vara ganska förvirrande. Vi hjälper gärna till så att ni får den licenslösning som är lämpligast. Våra egenutvecklade applikationer som MAO (Mobil Arbetsorder), ÄHS (Ärendehanteringssystem) , Tidrapportering mm finns under Hemsidor & Appar.

Software

POS & DATAINSAMLING

Datiq hjälper dig att beställa rätt produkt och lösning. Vi levererar kvalitetsprodukter från kända leverantörer, teknisk kompetens och lösningar för informationshantering bland annat inom områdena logistik, automatisk identifiering och mobilitet.

Datiq fokuserar på produkter för att säkerställa information och effektivisera företagets informationshantering och logistik. Det innefattar produkter som handdatorer, streckkodsläsare, etikettskrivare, kvittoskrivare, kassalådor, rad- och matrisskrivare, plastkortskrivare, RFID-skrivare, RFID-läsare, truckdatorer, programvaror, tillbehör och förbrukningsvaror.

Datiq Applikation utvecklar kundanpassade lösningar inom informationshantering och datainsamling

POSmm

VÅRA PRODUKTER

KONTAKTA OSS

Individuell kontaktinformation hittar du på sidan Kontakta oss.

ADRESS

Trehäradsvägen 44
241 38 Eslöv

TELEFON

0413-171 00